Clue Lab realizując badania społeczne pomaga odkrywać prawidłowości w życiu społecznym wszystkim instytucjom realizującym najróżniejsze przedsięwzięcia Oferujemy pełen zakres badań jakościowych i ilościowych realizowanych online i offline:

badania dla instytucji samorządowych

 • badania rynku pracy
 • badania wizerunku miasta, województwa, regionu
 • diagnoza problemów społecznych
 • badania jakości obsługi klientów w urzędach i instytucjach publicznych
 • konsultacje społeczne
 • badania potrzeb społecznych
 • badania postaw społecznych

badania dla organizacji pozarządowych

 • badania rynku pracy
 • diagnoza problemów społecznych
 • badania potrzeb społecznych
 • badania postaw społecznych

badania dla inwestorów
 

 • badania rynku pracy
 • konsultacje społeczne
 • badania potrzeb społecznych
 • badania postaw społecznych

© Clue Lab 2013