Clue Lab oferuje badania marketingowe, badania rynku oraz społeczne, realizowane online i offline w pełni dopasowane do potrzeb Klienta.

Nasza oferta skierowana jest do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki - zarówno do największych koncernów, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw, a także jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Clue Lab realizuje badania na terenie całej Polski oraz badania międzynarodowe.

Clue Lab to świetni badacze, którzy mają warsztat i doświadczenie, by zrozumieć potrzeby Klienta oraz odwagę, by szukać wciąż nowych, lepszych technik i metodologii badawczych.

W Clue Lab mamy możliwość pracy z najlepszymi. Elastycznie dobieramy specjalistów z zakresu badań i ekspertów z takich dziedzin jak strategia, analiza, antropologia i innych w zależności od potrzeb.

Świadczymy swoje usługi zgodnie ze standardami branżowymi, nasi specjaliści są członkami Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

Clue Lab jest firmą odpowiedzialną społecznie. Powołaliśmy Fundację CLUE, której celem statutowym jest popieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i socjalnego dzieci i młodzieży oraz osób starszych. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy.

© Clue Lab 2013